นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน

ผลงานสื่อของคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (คำนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่ม1ok.pdf)นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน นางวราภรณ์ อนุกูลเวช256 Kb
Download this file (เล่ม1.pdf)สื่อ11378 Kb
 

มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจีน

มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจีน ที่มาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยยูนาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดโครงการความร่วมมือไตรภาคีทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยยูนาน จำนวน 50 ได้เดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

โรงพยาบาลอำเภอบ่อทอง และ รพ.สต.บ้านบึงตะกู ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อุดร่องฟัน และรับดับอนุบาล เคลือบฟลูออไรด์ วันที่ 21 มกราคม 2556

คณะครูร่วมประชุมการทดสอบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขาซก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กิจกรรมกีฬาสีภายใน(ต้นไทรเกมส์) ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วันที่ 11 มกราคม 2556
คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมอวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 นายกวิทยา  คุณปลื้ม และผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน
  

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

โครงการหนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น

km_5291 

         ..เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 54 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการหนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก แหล่งชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้.. ครูและนักเรียนต่างให้ความร่วมมือกันในการทำงานด้วยความขยัน และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

    

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายก อบจ.ชลบุรี ปิดการแข่งขันฟุตบอลแสนสุขคัพ ครั้งที่ 32

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี แสนสุขคัพ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2552

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

กิจกรรมอวยพรปีใหม่

 

   

         เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางนิภา บูรณกิจ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) และท่านรองมณฑา  วงศ์รัตน์  พร้อมคณะครูได้นำข้าวสารไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

                                                                      

 มอบของขวัญปีใหม่และรับพรวันปีใหม่จากนายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

                                                             

  มอบของขวัญปีใหม่และรับพรปีใหม่จากนายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

มอบของขวัญปีใหม่และรับพรปีใหม่จากนายเรวัต  ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการขุดลอก ปรับปรุง สระ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

 

 

                                               โครงการขุดลอก ปรับปรุง สระ

                  โรงเรียนบ้านคลองมือไทร  (สว่างไสวราษฏร์บำรุง)  

         เมื่่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ได้ทำโครงการขุดลอก

ปรับปรุงสระน้ำโรงเรียนเพื่อเลี้ยงปลา ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำชั้นเรียนโดยได้รับความอนุเคราห์

รถแม็คโครจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการดำเนินการครั้งนี้ 

                                                            

                                                            

                                                           

                                                           

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                     

 

        

          นางนิภา  บูรณกิจ

    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   โรงเรียนบ้านคลองมือไทร

     (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

Calendar Module
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
bn_2
bn_3
bn_4
bn_6
bn_7
bn_10
bn_9
bn_11

 

 

Visitors Counter
Webเว้บไซต์โรงเรียน

 

km_0065

วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดย ผอ.นิภา บูรณกิจ  ได้แจ้งนโยบายเรียนฟรี 15 ปีที่รัฐบาลจัดสรรค์ การเตรียมความพร้อมในเรื่องหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการให้ผู้ปกครองทราบ  และถือโอกาสแนะนำบุคลากรครู

 

 

 

ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงศึกษาฯ สานต่อโครงการ Partners in Learning เฟส 2 มุ่งลดช่องว่าไอซีทีไทยในโรงเรียนชนบท เผยเฟสแรกประสบผลสำเร็จเกินคาด อบรมบุคลากรครูไปกว่า 8 หมื่นคน เข้าถึงนักเรียนกว่า 4 ล้านคน ชี้หลังจากนี้เดินหน้านำนวัตกรรมครูนักเรียนสานต่อใช้งานจริง พร้อมอบรมครูเพิ่มอีก 2 หมื่นคน